In English

CFD simulations of urea spray for NOx-SCR in exhaust pipes for heavy-duty diesel engines

Henrik Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 171608

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek