In English

Properties of vanadia- and zeolite-based catalysts for selective catalytic reduction of NOx with NH3

Christian Vartia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171607

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek