In English

Low-temperature oxidation of short-chain hydrocarbons over supported noble metal catalysts under transient conditions

Stephanie Mollner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171604

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek