In English

Metodutveckling för att mäta slirning på ventilmekanism, Volvo D12

Method development for slip measurement on valve train, Volvo D12

Andreas Malmkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-02-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 17156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek