In English

Understanding the Unique Aspects of an HMI. An invesitgation of Chinese Volvo Truck Drivers

Xiaolu Zheng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek