In English

Study of Perceived Thickness of light Incontinence Products

Sihao Miao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek