In English

Programmering av en 2DOF-90 plattform för marina tillämpningar

Alfred Friman ; Eduard Christopher Kapoun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2013-04-25

CPL ID: 171189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek