In English

A Handbook on Facility Follow-Up_A Comparative Study on Intensive Care Patient Rooms

Michael Apple
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171146

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek