In English

Break through asphalt - Green transformation of school grounds for creating functional and stimulating learning environment for students and teachers

Sarah Zahedi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171118

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek