In English

Form finding and size optimization - Implementation of beam elements and size optimization in real time form finding using dynamic relaxation

Jens Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2012:46, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171108

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek