In English

Expectation propagation-based receiver for coherent optical communication

Shenzhou Hou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX087/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2013-09-25

CPL ID: 171105

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek