In English

Simulation of the kilning of malt

Linnéa Ahlman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX085/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2015-05-08

CPL ID: 171103

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek