In English

Proof of concept for Ethernet in steer-by-wire

Mattias Nilsson ; Roberth Friberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX078/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171092

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek