In English

Development of a light emission control system through plant reflectance

Julio Cesar Guerrero Lozada
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX064/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171087

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek