In English

Pico and Micro Hydropower in Remote Areas of Mozambique. An Assessment of the Potential for Rural Electrification

kajsa greger ; sara magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 86 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2012:20, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pico, Micro, Hydropower, Mozambique, rural electrificationPublikationen registrerades 2013-01-16. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 170918

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek