In English

CSR Supplier evaluations in a China subsidiary

Oskar Ingvar Stenriker ; Johan Wikefeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:103, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 170854

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek