In English

Comparative Studies of the Thioflavin-T Binding to Amyloid Fibrils formed by two Isoforms of the Alzheimer’s Amyloid-beta Peptide

Moa Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-15. Den ändrades senast 2013-07-08

CPL ID: 170715

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek