In English

Stockholm Stacked. Ett förtätningsförslag för Stockholms innerstad

Stockholm Stacked. A proposition for a more densely populated Stockholm City

Max Hammarstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 170522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek