In English

Effects of nutrientssupplementation on fermentability of lignocellulosic hydrolysates under high gravity conditions

Kjersti Claesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 170333

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek