In English

Failure handling in product development

Carl Magnus Gustafsson ; Joacim Ullberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:095, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 170185

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek