In English

The giant component of the random bipartite graph

Tony Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 48 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 170011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek