In English

Innovation Joint Developments

Ove Granstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Innovation, Joint DevelopmentsPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 16978

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek