In English

Scandinavian Luxury Functions

Ida Lundén ; Josefin Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-01-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 169205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek