In English

Conceptual design and analysis of membrane structures

Erica Henrysson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2012:51, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-01-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168816

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek