In English

The impact of changing lead-time on inbound logistics performance in a global supply chain - a case study based on Volvo Powertrain Corporation

Milen Mäe ; Rünno Ohno
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:098, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168573

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek