In English

The behavior of aerogel blankets as insulation material in external walls at high temperatures

Olaya Ciruela Pérez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:147, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Aerogel blankets, Non-bearing external wall, Insulation materials, Energy performance, Fire performancePublikationen registrerades 2012-12-20. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 168478

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek