In English

VIP-paneler och högeffektiva isoleringsmaterial - Analys och mätningar av Vakuumisoleringspaneler

VIP-panels and high-efficient insulation materials - Analysis and measurements

Jimmy Forsberg ; Remi Sørensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:122, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Energieffektivisering, vakkumisoleringspanel, Transient plane sourcePublikationen registrerades 2012-12-20. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 168469

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek