In English

Stability of air bubbles in fresh concrete

Qi Yang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:99, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: air entrainment, AEAs, air bubbles, stability, air size distribution, cementitious materialsPublikationen registrerades 2012-12-20. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 168457

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek