In English

Energieffektivisering i en bostadsrättsförening - En utredning av HSB Honungskivlingen, Borås

Energy Efficiency Improvments in a Housing Cooperative - A Study of HSB Honungskivlingen, Borås

Frida Tegstedt ; Tim Störby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:95, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: HSB Honungskivlingen, energieffektiviseringsåtgärder, fjärrvärmesystem, ventilation, solenergiPublikationen registrerades 2012-12-20. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 168454

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek