In English

Brand Extension in the Music Industry An investigation on how In Flames can create passive revenue streams

Johan Henriksson ; Andreas Nordsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 109 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:101, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek