In English

Metoder och tekniker för halmbalshuskonstruktion

Methods and techniques for straw bale house construction

Jonathan Wilkins
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:75, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Halmbalshus, lera, halm, fukt, värme, isolering, bärighetPublikationen registrerades 2012-12-20. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 168436

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek