In English

Daylight and thermal comfort in a residential passive house - A simulations study based on environmental classification systems

Magnus Heier ; Magnus Österbring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:74, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: windows, shading, g-value, solar heat load, Miljöbyggnad, environmental classification systems, passive house, daylight, daylight, factor, solar radiationPublikationen registrerades 2012-12-20. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 168433

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek