In English

Mätning av elektrisk effekt

Rebaz Ahmed ; Ali Asgarivand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 52 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Trådlös energiöverföring visar stor potential på marknaden. Möjligheten att driva en elektrisk enhet utan trådmatning av energi är en bekväm lösning för användare av portabla enheter. Fördelen med denna teknik kan ses i många bärbara enheter som t.ex. mobiltelefoner som normalt drivs med batterier. Rapporten beskriver en metod för att mäta elektriska effekten som överförs till en portabel enhet. När primärkretsen matas från elnätet utgås ifrån att man har en stabil spänning och därmed behöver man endast mäta strömmen för att beräkna effekten. Primärströmmen mäts med ett hallelement. På sekundärkretsen behöver man däremot mäta både ström och spänning. Ström och spänning på sekundärkretsen mäts med en annan givare, nämligen ”Attopilot Voltage and Current Sensor”. Slutprodukten utgörs av en fullt fungerande prototyp som kan mäta effekt med ca 5 % felmarginal.Publikationen registrerades 2012-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek