In English

Intranät med Microsoft SharePoint Framtagning av kravspecifikation och utveckling av intranät

David Jansson ; Patrik Wadström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 46 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med rapporten är att få en god uppfattning om hur man kan gå tillväga för att lyckas med ett projekt. Idag är det ett vanligt problem att många projekt startar utan att ha ett tydligt definierat problem, syfte och mål, vilket gör att det finns en stor risk att projektet varken håller budget eller tidplan. Denna rapport tar upp hur man kan undvika detta och vad det beror på att många projekt i dagens samhälle misslyckas. Rapporten omfattar bland annat projektmetoder som används under projektets gång och som kan vara lämpliga att följa. Det beskrivs även hur man utifrån en problemställning kan definiera och sammanställa en kravspecifikation där man med hjälp av intervjuer och workshops tar reda på, tillsammans slutanvändarna, vilka behov och önskemål som kan tänkas vara viktiga för ett intranät. Därefter beskrivs hur en typisk undersökning kan göras på fyra olika plattformar, SharePoint Server, Alfresco, EPiServer och SharePoint Foundation. I rapporten kan det även läsas om vad som är viktigt att tänka på vid utveckling av en användarvänlig och lättorienterad intranätssida. Intranätssidan är utvecklad i SharePoint Foundation och både kravspecifikationen och prioriteringen av kravspecifikationen har tagits fram tillsammans med uppdragsgivarens anställda för att få ett så bra slutresultat som möjligt.Publikationen registrerades 2012-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168283

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek