In English

Betalningssystem för induktivt laddningsbara elbilar

Ali Gündogdu ; Johan Wickberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 48 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Elektrisk laddning av fordon är ett intressant alternativ till fossila bränslen. Dagens batterier har dock en begränsad kapacitet, vilket lett till att en grupp Chalmersstudenter har utvecklat ett system där elbilar laddas induktivt under körning. Laddningen sker genom energiöverföring mellan primärspolar under vägen, och sekundärspolar under bilarna. Ett sådant laddningssystem ställer andra krav på hur betalningen ska fungera än vad stationär laddning gör. Spolarna som ingår i laddningssystemet behöver också en mekanism för att aktiveras endast när bilar befinner sig ovanför dem. För att möta dessa krav har vi utvecklat ett betalningssystem där sekundärspolarna skickar över användaruppgifter till primärspolarna genom amplitudmodulering, vilket sedan följs av att primärspolarna vidarebefordrar dessa uppgifter till en server. Servern styr primärspolarna och kan kontrollera bilarnas användaruppgifter innan de aktiverar spolar framför bilarna. På detta sätt säkerställs att endast behöriga användare kan utnyttja laddningen. Vid början av laddningen kommer bilarna också att kontakta servern för att starta en session. Sessionen avslutas när laddningen avslutas, och skapar sedan grunden för fakturering.Publikationen registrerades 2012-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168259

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek