In English

Automatiserat Ljudtest Utveckling av mjukvara för test av TBR10 standard på DECT-telefoner vid Ascom, Göteborg

Viktor Ahlin ; Tommy Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 26 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Att utföra ett TBR10 test manuellt på en DECT-telefon genom att använda sig av tillhörande mjukvara till ljudanalysatorn tar både lång tid och kräver omfattande kunskap inom området av den som utför testerna. Denna rapport beskriver utvecklingen av ett lättanvänt datorprogram som kan utföra TBR10 tester på DECT-telefoner. Syftet med programmet är att förenkla processen genom att både minska genomloppstiden och kunskapskravet för användaren. Det kan förverkligas genom att automatisera ljud-analysen genom att utveckla ett program som kommunicerar med mjukvaran som tillhör ljudanalysatorn. Det utvecklade programmet är skrivet i Visual Basic .NET. Resultatet är ett användarvänligt program med vilket man kan utföra ett TBR10 test. Programmet kan enkelt kompletteras med nya mätningar på grund utav sin modulära uppbyggnad.

Nyckelord: TBR10, DECT, Ljudtest, VB.NET, Frekvensanalys.Publikationen registrerades 2012-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek