In English

3D-Skanning och motion capture Med Microsoft Kinect

Martin Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 43 s.
[Examensarbete på grundnivå]

3D-skanning och motion capture används inom många olika typer av industrier. Men tekniken är dyr och många aktörer får svårt att slå sig in på marknaden. Därför undersöks möjligheten att använda Microsoft Kinect som en 3D-skanner och motion capture enhet. Under arbetet har flera 3D-skannings- och motion capture program testats. Resultaten från skanningarna med Kinect har sedan jämförts mot FlexScan3D-skanningar med GOM Inspect. Motion capture resultaten jämfördes mot verkligheten för att få en så god jämförelse som möjligt. Resultaten från 3D-skanning blev bra med vissa restriktioner. Skanningarna går att använda men inte inom industrin där större noggrannhet krävs. Dessutom kan inte små objekt skannas på grund av att hårdvaran är för dålig. Att använda Kinecten som motion capture enhet är däremot att rekommendera. Där skanning med iPiSoft gav resultat som kan liknas med verkligheten.Publikationen registrerades 2012-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168250

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek