In English

Diagnostikverktyg för tolkning av kommunikation

Alesandro Sanchez ; Martin Sonesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 60 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Arbetet som den här rapporten redovisar handlar om att ta fram ett sätt för att granska och analysera kommunikation mellan komponenter som utgör svetsutrustning. Syftet är att underlätta felsökning och snabbt kunna få en bra överblick över kommunikationen. Kommunikation sänds antingen över CAN eller över EtherNet/IP. Alltså krävs då två olika lösningar/verktyg för att kunna åstadkomma detta. Lösningen blev att skapa en dissector för Wireshark (ett open source program som används för att läsa av nätverkskommunikation) för att kunna läsa av och tolka data som sänds över EtherNet/IP. För CAN-delen skapades ett program i C# som är tänkt att användas ihop med en CAN-to-USB adapter av märket IXXAT för att fånga CAN-meddelanden och kunna visa upp de i grafer.Publikationen registrerades 2012-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168229

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek