In English

Databasintegration för småföretag – en generell lösning för databasintegration

Rickard Persson ; Jesper Sjövall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 60 s.
[Examensarbete på grundnivå]

För majoriteten av Sveriges småföretagare har IT blivit ett naturligt inslag i verksamheten från hantering av grundläggande funktioner till mer avancerad användning. Trots detta beroende av IT utnyttjas sällan den fulla potentialen. Denna rapport beskriver processen att utveckla en programvara som tillhandahåller en generell lösning för informationshantering för småföretag genom integrering av databashantering. Rapporten beskriver följande steg: planering, implementering och testning av programvaran. Den generella lösningen kommer att appliceras mot en programvara för att hantera ett sökbart kund- och orderregister. Den generella lösningen innehåller verktyg för sökning, indexering, foreign key, uppdatering, radering, etc. Det finns även grafiska komponenter för att förenkla uppbyggandet av gränssnittet och sammankopplingen till den underliggande databasmodellen. Lösningen medför också att slutanvändaren ej behöver ha kunskaper i databashantering. Som en fallstudie har en applikation för hantering av ett sökbart kund- och orderregister utvecklats för ett valt företag.

Nyckelord: Företag, IT-lösning, Java, MVC+Template, Relationsdatabas.Publikationen registrerades 2012-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek