In English

Factors that cause time delays in hardware development projects

Anna Beischer ; Christoffer Löfström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:089, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 168058

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek