In English

Analyzing administrative processes in a 3PL company - mapping of administrative processes and identification of key time drivers

Davíd Pór Fritzon ; Kría Súsanna Dietersdóttir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:096, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167993

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek