In English

Accessibility evaluation of Kungsmässan shopping centre with traffic simulation. A case study in Kungsbacka municipality, Sweden.

Ignasi Faura
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-144, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Actuated signal control, follow-up time, headway gap, LHOVRA-technique, performance measure, roundabout, traffic simulation, traffic volume, VISSIMPublikationen registrerades 2012-12-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek