In English

Effektivisering av sjöräddningstjänsten

Jonas Carlsson ; Martin Sommer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 47 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Dagens metod för att förmedla positioner, dirigera räddningsenheter och beskriva sökområden är idag fylld av olika faktorer som gör processen osäker, komplicerad och tungrodd för operatören på en sjöräddningsenhet. Rapporten undersöker därför möjligheterna att använda en tidigare vagt utnyttjad funktion i Automatic Identification System:et (AIS) till att skapa ett digitalt hjälpmedel för användning inom sjöräddning. Hjälpmedlet använder Aids to Navigation (AtoN:s) för att beskriva positioner samt sökområden direkt på en sjöräddningsenhets digitala sjökortsdisplay. Rapporten undersöker även hur de mänskliga faktorerna Situational Awareness, Workload och Stress påverkas av det digitala hjälpmedlet. För att jämföra det konventionella sättet att förmedla positioner och sökområden med det digitala, genomfördes ett jämförande forskningsförsök. Resultatet av detta var att tiden till insats för räddningsenheten minskade, samtidigt som navigatörens situationsmedvetenhet ökade, mentala arbetsbelastning och stress minskade vid användning av det digitala hjälpmedlet.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek