In English

Snabbare ETA-uppdateringar från Göteborgs Hamn AB till fartyg som anlöper Göteborg

Johan Augustsson ; Fredrik Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 82 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna studie undersöker hur olika aktörer i Skarvikshamnen, Göteborg, kommunicerar ocg hur detta påverkar uppdateringar av ETA (Estimated Time of Arrival) för nästkommande fartyg. Det uppfattas som ett problem idag att informationsflödet brister vid ETA-uppdateringar och fartygen därmed inte får kännedom om möjligheten att reducera farten och onödig bunker förbrukas. Kommunikationsbristen har även miljö- och säkerhetsaspekter. Vid fartygsanlöp idag sker ett komplext flöde av information via både digitala och analoga system med ett flertal aktörer inblandade. Studien undersöker det komplexa informationsflödet och gör en granskning av nuvarande informationsflöde, med ett syfte att stärka möjligheterna till snabbare och mer korrekta ETA-uppdateringar.

Nyckelord: ETA-uppdateringar, InformationsflödePublikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167734

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek