In English

Bilge water handling onboard traditional ships

Länsvattenhantering ombord på Traditionsfartyg

Anders Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 23 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Det här är ett examensarbete som tar upp ett problem som många av Sveriges kulturhistoriska fartyg har när hårdare retroaktiva regler angående deras utrustningskrav införs. Arbetet är en fallstudie för fartyget S/S Bohuslän som är ett nästan 100 år gammalt fartyg, angående retroaktiva myndighetskrav på deras länsvattenutrustning. Nuvarande regelverk kräver en typgodkänd länsvattenseparator eller tankar tillräckligt stora för att förvara fartygets länsvatten. S/S Bohuslän uppfyller inget av dessa krav och kan inte heller uppfylla dem. Idag är fartyget godkänt på grund av ett undantag i dagens föreskrifter. I examensarbetet är det en kartläggning av utrustning som krävs för att uppfylla dagens krav samt ett förslag på vad fartyget kan göra om undantaget för deras utrustning dras in.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167715

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek