In English

Kvinnor i Svenska maskinrum 2011

Sandra Prinsén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 46 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med denna rapport är att undersöka hur kvinnors i maskins arbetssituation ser ut ur ett modernt och uppdaterat perspektiv. Det finns många rykten om hur svårt och tufft det är att som kvinna att trivas och accepteras av kollegor ombord. Jag vill med denna forskning gå in och fråga dem det verkligen gäller, alltså kvinnorna som nu jobbar eller har jobbat till sjöss om hur de upplever sitt yrke, sina arbetskamrater, sin karriär och sin framtid. Detta för att få fram en så sann bild som möjligt om hur det faktiskt är att jobba som kvinna i ett maskinrum idag. För att nå uppsatta mål i denna forskning har jag valt att göra en enkät och i några fall en intervju med berörd maskinpersonal både maskinister och motormän (kvinnor) som är eller varit aktiva inom yrket under en relevant tidsperiod. Inom denna grupp kvinnor ligger det en lång och god erfarenhet av branschen samt ett brett spektra över rederier, törnars längd och fartygens arbetsuppgifter.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek