In English

Att underlätta underhållseldning på S/S Bohuslän

Henrik Linder ; Dennis Backlund ; Linus Pousar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 31 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med rapporten är att redogöra för värmeförlusterna i pannan ombord på S/S Bohuslän när denna står oanvänd, samt att presentera en möjlighet att minska den arbetsinsats som idag krävs för att hålla pannans tryck på en tillräckligt jämn nivå. Genom att studera och beräkna pannans förluster har det konstaterats att det i dagsläget inte skulle vara möjligt att installera en elektrisk ångpanna för att kompensera för dessa förluster. Eftersom stora delar av förlusterna sker genom skorstenen skulle montering av ett spjäll kunna resultera i att förlusterna minskas tillräckligt mycket för att sedan kunna installera en elektrisk ångpanna. Vidare rekommenderas att undersöka effekten av ett spjäll innan ett sådant monteras. Detta skulle nämligen relativt enkelt kunna göras genom att täcka för skorstenen när pannan inte är i bruk och sedan bedöma om detta gör att trycket sjunker långsammare.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167698

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek