In English

Förbättringsarbete av laborationsrigg-utifrån ett underhållsperspektiv

Robin Lacoste ; Pontus Torvaldsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 35 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Chalmers Lindholmen är ägare av 4 stycken laborationsriggar av värmeväxlartyp som används vid bland annat termodynamikslaborationer för att elever ska få en förståelse om värmeöverförning mellan två medier. Laborationsriggarna är 15 år gamla och är i ett ganska stort behov av renovering för att lärarna skall kunna forstsätta med sina givande laborationer. Som det ser ut just nu så finns varken underhållsorganisation eller tillsatt ansvarig för vem som skall sköta underhållet. Detta har lett till att riggarna har körts i 15 år utan nödvändigt underhåll och byte av trasiga delar, något som i framtiden kan leda till försämrade laborationer. De delar som bytts ut har i vissa fall med lite av en paniklösning och utan dokumentation över vad som har gjorts. I denna rapport tar vi fram ett förslag till ett underhållssystem samt förslag till ombyggnation och byte av de delar där det är mest behövligt för att kunna fortsätta med laborationerna. Rapporten utförs med hjälp av diskussioner med lärare som använder laborationsriggarna och litteraturundersökning för att ge en klarare bild till underhållssystemet. Kontakter kommer att föras med Armfield som är skaparna av riggarna om prisuppgifter och beställning. Kontakter kommer även föras med Svenska företag för en delvis ombyggnad till en svensk standard med en ökad tillgänglighet som resultat.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167687

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek