In English

I do!

Julia Madås ; Sara Wernsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167576

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek