In English

Usage study of flat saws - Ergonomic evaluation and concept development of interaction device

Vanessa Bui ; Maria Widing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-12-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167570

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek